THÔNG TIN CHI TIẾT

BIỆT THỰ SAPPHIRE HƯỚNG VƯỜN - SONG LẬP

 • Diện tích đất
  220 - 341 M2
 • Tổng diện tích sàn
  104.55 M2
 • Diện tích cảnh quan
  101.45 - 222.45 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

BIỆT THỰ SAPPHIRE HƯỚNG VƯỜN - ĐƠN LẬP LOẠI 1

 • Diện tích đất
  220 - 446 M2
 • Tổng diện tích sàn
  105 M2
 • Diện tích cảnh quan
  101 - 318.1 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

BIỆT THỰ SAPPHIRE HƯỚNG VƯỜN - ĐƠN LẬP LOẠI 2

 • Diện tích đất
  220 - 446 M2
 • Tổng diện tích sàn
  105 M2
 • Diện tích cảnh quan
  101 - 318.1 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ