THÔNG TIN CHI TIẾT

OCEAN VIEW PEARL VILLA 2 BEDROOMS - SEMIDETACHED

 • Area
  315 - 474 M2
 • Floor area
  234.9 M2
 • Landscape area
  180 - 339 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

OCEAN VIEW PEARL VILLA 2 BEDROOMS - SEMIDETACHED

 • Area
  315 - 474 M2
 • Floor area
  234.9 M2
 • Landscape area
  180 - 339 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

OCEAN VIEW PEARL VILLA 2 BEDROOMS - DETACHED

 • Area
  315 - 556 M2
 • Floor area
  217.7 M2
 • Landscape area
  175 - 425 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

OCEAN VIEW PEARL VILLA 2 BEDROOMS - DETACHED

 • Area
  315 - 556 M2
 • Floor area
  217.7 M2
 • Landscape area
  175 - 425 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ