THÔNG TIN CHI TIẾT

STREAM VIEW RUBY VILLA 1 BED ROOM - SEMIDETACHED 1

 • Area
  220 - 341 M2
 • Floor area
  104.55 M2
 • Landscape area
  101.45 - 222.45 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

STREAM VIEW RUBY VILLA 1 BED ROOM - SEMIDETACHED 2

 • Area
  220 - 341 M2
 • Floor area
  104.55 M2
 • Landscape area
  101.45 - 222.45 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

STREAM VIEW RUBY VILLA 1 BED ROOM - DETACHED 1

 • Area
  220 - 446 M2
 • Floor area
  105 M2
 • Landscape area
  101 - 318.1 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

STREAM VIEW RUBY VILLA 1 BED ROOM - DETACHED 2

 • Area
  220 - 446 M2
 • Floor area
  105 M2
 • Landscape area
  101 - 318.1 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ