THÔNG TIN CHI TIẾT

BIỆT THỰ RUBY HƯỚNG SUỐI - SONG LẬP

 • Diện tích đất
  315 M2 - 474 M2
 • Tổng diện tích sàn
  234.9 M2
 • Diện tích cảnh quan
  180 - 339 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

BIỆT THỰ RUBY HƯỚNG SUỐI - SONG LẬP

 • Diện tích đất
  315 M2
 • Tổng diện tích sàn
  234.9 M2
 • Diện tích cảnh quan
  180 - 339 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

BIỆT THỰ RUBY HƯỚNG SUỐI - ĐƠN LẬP

 • Diện tích đất
  315 - 556 M2
 • Tổng diện tích sàn
  217.7 M2
 • Diện tích cảnh quan
  175 - 425 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ

THÔNG TIN CHI TIẾT

BIỆT THỰ RUBY HƯỚNG SUỐI - ĐƠN LẬP

 • Diện tích đất
  315 - 556 M2
 • Tổng diện tích sàn
  217.7 M2
 • Diện tích cảnh quan
  175 - 425 M2

VỊ TRÍ BIỆT THỰ